لنزهای رنگی دسیو | Desio Sensual Beauty

برای مشاهده سریع فیلم ها، روی علامت ویدیو در کنار نام لنز کلیک کنید


 لنز رنگی دسیو یخی|Desio Innocent White 

لنز رنگی دسیو آبی یخی|Desio Icy Blue 

 لنز رنگی دسیو کرمی بژ (طوسی عسلی) |Desio Creamy Beige 

 لنز رنگی دسیو طوسی |Desio Smokey Gray 

 لنز رنگی دسیو کارامل براون|Desio Caramel Brown 

 لنز رنگی دسیو سبز عسلی |Desio Desert Dream 

 لنز رنگی دسیو سبز آبی |Desio Mint touch 

 لنز رنگی دسیو سبز |Desio Forrest Green 

 


 

 لنز رنگی دسیو یخی|Desio Innocent White

 بازگشت به بالا     دانلود ویدیو


  لنز رنگی دسیو آبی یخی  |Desio Icy Blue

  بازگشت به بالا     دانلود ویدیو  


 لنز رنگی دسیو کرمی بژ |Desio Creamy Beige

 

 بازگشت به بالا    دانلود ویدیو  


 

 

 لنز رنگی دسیو طوسی |Desio Smokey Gray

 

 بازگشت به بالا    دانلود ویدیو  


 لنز رنگی دسیو کارامل براون |Desio Caramel Brown

 

 بازگشت به بالا    دانلود ویدیو   


 

 

 لنز رنگی دسیو سبز عسلی |Desio Desert Dream

 

 بازگشت به بالا     دانلود ویدیو  


 

 لنز رنگی دسیو سبز آبی |Desio Mint Touch

 

 بازگشت به بالا     دانلود ویدیو  


 

 

 لنز رنگی دسیو سبز |Desio Forrest Green

 

 بازگشت به بالا    دانلود ویدیو