امروزه خیلی از ما  استفاده از لنز را با توجه به مزیت‌هایی که به همراه دارد به استفاده از عینک ترجیح می‌دهیم. اما آیا تا بحال فکر کرده‌اید لنز‌ها چگونه ساخت می‌شوند؟