یکی از دغدغه‌های همیشگی خریداران لنز‌های زیبایی، انتخاب رنگ مدل مناسب با توجه به رنگ پوست و رنگ طبیعی چشمان خریدار است. از این رو، ترکیب های مناسب انواع لنز با رنگ چشم و رنگ پوست، در قالب یک جدول گردآوری گردیده است و به مشتریان گرامی ارائه می‌گردد. ادامه مطلب