قیمت لنز های طبی و رنگی|DibaLens.com

برای آگاهی از آخرین تخفیف ها وطرح های تخفیفی، کانال تلگرام دیبالنز را دنبال کنیدکانال تلگرام دیبالنزلیست قیمت لنز های طبی

لیست قیمت لنزهای رنگی و طبی رنگی

لیست قیمت محلول های شستشوی لنز
لیست قیمت لنز های طبی

  لنز طبی ماکسیما فصلی | Maxima 

          

قیمت لنز طبی ماکسیما فصلی

 قطر (DIA)  14.2mm
 انحنا (BC)  8.6mm
 مدت زمان استفاده سه ماه تا نه ماه
 میزان رطوبت 43% 
بسته بندی  Blister-جفتی 
 کشور سازنده انگلیس

  قیمت لنز طبی ماکسیما فصلی

طبی یک جفت  84.000T
طبی باکس سه جفت   199.000T

 

برای مشاهده محصولات لنز طبی ماکسیما فصلی کلیک نمایید                                                         

کانال تلگرام دیبالنزمشاوره تلگرام

 


  لنز طبی ماکسیما گلد | Maxima Gold

          قیمت لنز ماکسیما گلد

 

 قطر (DIA)  14.2mm
 انحنا (BC)  8.6mm
 مدت زمان استفاده یکسال
 میزان رطوبت 55% 
بسته بندی  Vial-جفتی 
 کشور سازنده آمریکا

 قیمت لنز طبی ماکسیما گلد 

 طبی گلد  129.000T
   

 

برای مشاهده محصولات لنز ماکسیما گلد کلیک نمایید                                                         

کانال تلگرام دیبالنزمشاوره تلگرام

 


  لنزطبی ایر اپتیکس | Air optix aqua

          قیمت لنز طبی ایر اپتیکس

 

 قطر (DIA)  14.2mm
 انحنا (BC)  8.6mm
 مدت زمان استفاده سه ماه تا نه ماه
 میزان رطوبت 33% 
بسته بندی  Blister-جفتی 
 کشور سازنده آمریکا

  قیمت لنز طبی ایراپتیکس فصلی

 طبی یک جفت  99.000T
طبی باکس سه جفت  239.000T

 

برای مشاهده محصولات لنز طبی ایر اپتیکس کلیک نمایید                                                         

کانال تلگرام دیبالنزمشاوره تلگرام

 


  لنز طبی بایوفینیتی | Biofinity

          قیمت لنز طبی بایوفینیتی

 

 قطر (DIA)  14.0mm
 انحنا (BC)  8.6mm
 مدت زمان استفاده سه تا نه ماه
 میزان رطوبت 48% 
بسته بندی  Blister-جفتی 
 کشور سازنده آمریکا

قیمت لنز طبی بایوفینیتی

طبی یک جفت 94.000T
طبی باکس سه جفت   219.000T

 

برای مشاهده محصولات لنز طبی بایوفینیتی کلیک نمایید                                                         

کانال تلگرام دیبالنزمشاوره تلگرام

 


  لنز طبی پیورویژن2 | Purevision2

          

قیمت لنز طبی پیورویژن 2

 قطر (DIA)  14.0mm
 انحنا (BC)  8.6mm
 مدت زمان استفاده سه تا نه ماه 
 میزان رطوبت 38% 
بسته بندی  Blister-جفتی 
 کشور سازنده آمریکا

  قیمت لنز طبی پیورویژن2

 طبی یک جفت 99.000T
طبی باکس سه جقت  239.000T

 

برای مشاهده محصولات لنز طبی پیورویژن2 کلیک نمایید                                                         

کانال تلگرام دیبالنزمشاوره تلگرام


  لنز ایراپتیکس آستیگمات | Air optix toric

          قیمت لنزایراپتیکس آستیگمات

 

 قطر (DIA)  14.2mm
 انحنا (BC)  8.6mm
 مدت زمان استفاده سه تا نه ماه
 میزان رطوبت 33% 
بسته بندی  Blister-جفتی 
 کشور سازنده آمریکا

  قیمت لنز ایر اپتیکس  آستیگمات

  یک جفت  124.000T
باکس سه جفت  338.000T

 

برای مشاهده محصولات لنزایر اپنیکس آستیگمات کلیک نمایید                                                         

کانال تلگرام دیبالنزمشاوره تلگرام


  لنز بایوفینیتی آستیگمات | Biofinity toric

          قیمت لنز بایوفینیتی آستیگمات

 

قطر (DIA)  14.0mm
 انحنا (BC)  8.6mm
 مدت زمان استفاده سه تا نه ماه
 میزان رطوبت 48% 
بسته بندی  Blister-جفتی 
 کشور سازنده آمریکا

  قیمت لنز بایوفینیتی آستیگمات

 یک حفت  124.000T
باکس یه حفت  338.000T

 

برای مشاهده محصولات لنزبایوفینیتی آستیگمات کلیک نمایید                                                         

کانال تلگرام دیبالنزمشاوره تلگرام


  لنز پیورویژن آستیگمات | Purevision toric

          قیمت لنز پیورویژن آستیگمات

 

 قطر (DIA)  14.2mm
 انحنا (BC)  8.6mm
 مدت زمان استفاده سه تا نه م8اه
 میزان رطوبت 3% 
بسته بندی  Blister-جفتی 
 کشور سازنده آمریکا

  قیمت لنزپیورویژن آستیگمات

یک حفت  124.000T
باکس سه جفت  338.000T

 

برای مشاهده محصولات لنز پیورویژن آستیگمات کلیک نمایید                                                         

کانال تلگرام دیبالنزمشاوره تلگرام


  لنز اکسل سالیانه | X-cell

 

 قطر (DIA)  14.2mm
 انحنا (BC)  8.6mm
 مدت زمان استفاده یکسال
 میزان رطوبت 55% 
بسته بندی  Vial-جفتی 
 کشور سازنده آمریکا

  قیمت لنز اکسل سالیانه

 طبی سالیانه 299.000T
طبی فصلی  94.000 T

 

برای مشاهده محصولات لنز طبی اکسل سالیانه کلیک نمایید                                                         

کانال تلگرام دیبالنزمشاوره تلگرام


  لنز طبی اکسل روزانه | X-cell daily

قیمت لنز طبی اکس سل xcel 

 قطر (DIA)  14.2mm
 انحنا (BC)  8.6mm
 مدت زمان استفاده یکبار مصرف
 میزان رطوبت 55% 
بسته بندی  Blister-جفتی 
 کشور سازنده آمریکا

  قیمت لنز طبی روزانه اکسل

باکس 30 عدد  299.000T
   

 

برای مشاهده محصولات لنز طبی روزانه اکسل کلیک نمایید                                                         

کانال تلگرام دیبالنزمشاوره تلگرام


 لنز مورنینگ کیو سالیانه | Morning Q 

          قیمت لنز طبی مورنینگ کیو سالیانه

 

 قطر (DIA)  14.0mm
 انحنا (BC)  8.6mm
 مدت زمان استفاده یکسال
 میزان رطوبت 38% 
بسته بندی  Vial-جفتی 
 کشور سازنده کره

قیمت لنز مورنینگ کیو سالیانه

طبی   169.000T
   

 

برای مشاهده محصولات لنز موزنینگ کیو سالیانه کلیک نمایید                                                         

کانال تلگرام دیبالنزمشاوره تلگرام


  لنز طبی کلیر ویژن

Clear Vision

          

 

 قطر (DIA)  14.2mm
 انحنا (BC)  8.6mm
 مدت زمان استفاده یکسال
 میزان رطوبت 38% 
بسته بندی  Vial-جفتی 
 کشور سازنده کره

  قیمت لنز کلیرویژن طبی

طبی سالیانه  159.000T
طبی سالیانه
159.000T

 

برای مشاهده محصولات لنز طبی کلیرویژن کلیک نمایید                                                         

کانال تلگرام دیبالنزمشاوره تلگرام

 


لنز مورنینگ کیو آستیگمات

Morning Q Toric

          قیمت مورنینگ کیو استیگمات

 

 قطر (DIA)  14.0mm
 انحنا (BC)  8.6mm
 مدت زمان استفاده یکسال
 میزان رطوبت 38% 
بسته بندی  Vial-جفتی 
 کشور سازنده کره

لنز مورنینگ کیو آستیگمات

نوریک سالیانه  169.000T
توریک فصلی 119.000T

 

برای مشاهده محصولات لنز مورنینگ کیو آستیگمات کلیک نمایید                                                         

کانال تلگرام دیبالنزمشاوره تلگرام


  لنز طبی روزانه آکوا کامفورت | Aqua Comfort

          قیمت لنز روزانه آکوا کامفورت

 

 قطر (DIA)  14.2mm
 انحنا (BC)  8.6mm
 مدت زمان استفاده یکبار مصرف
 میزان رطوبت 33% 
بسته بندی  Blister-جفتی 
 کشور سازنده آمریکا

  قیمت لنز طبی روزانه آکوا کامفورت

باکس 30 تایی  169.000T
   

 

برای مشاهده محصولات لنز روزانه آکوا کامفورت کلیک نمایید                                                         

کانال تلگرام دیبالنزمشاوره تلگرام

 


  لنز روزانه بوش اند لامب | Bausch+Lomb

          

قیمت لنز روزانه بوش اند لامب

 قطر (DIA)  14.2mm
 انحنا (BC)  8.6mm
 مدت زمان استفاده یکبار مصرف
 میزان رطوبت 59% 
بسته بندی  Blister-جفتی 
 کشور سازنده آمریکا

  قیمت لنز روزانه بوش اند لامب 

باکس 30 نایی  189.000T
   

 

برای مشاهده محصولات لنزروزانه بوش اند لامب کلیک نمایید                                                         

کانال تلگرام دیبالنزمشاوره تلگرام

  


قیمت لنزهای رنگی و طبی رنگی


 

 لنز پلی ویو سالیانه | Polyvue

          قیمت لنز پلی ویو

 

 قطر (DIA)  14.5mm
 انحنا (BC)  8.6mm
 مدت زمان استفاده یک ساله 
 میزان رطوبت 43% 
بسته بندی  vial-جفتی 
 کشور سازنده کره

  قیمت لنز پلی ویو سالیانه

 رنگی  189.000T
طبی رنگی   219.000T

 

برای مشاهده محصولات لنز پلی ویو کلیک نمایید                                                         

کانال تلگرام دیبالنزمشاوره تلگرام

 


 

 لنز ایلوژن  | Illusion

       قیمت لنز ایلوژن   

 

 قطر (DIA)  14.2mm
 انحنا (BC)  8.6mm
 مدت زمان استفاده یکسال
 میزان رطوبت 45% 
بسته بندی  vial-جفتی 
 کشور سازنده کره

  قیمت لنز ایلوژن سالیانه

 رنگی 299.000T
طبی رنگی   329.000T

 

برای مشاهده محصولات لنز ایلوژن کلیک نمایید                                                         

کانال تلگرام دیبالنزمشاوره تلگرام

لنز رنگی کلیر ویژن | Clear vision

      

قیمت لنز رنگی کلیر ویژن 

 قطر (DIA)  14.2mm
 انحنا (BC)  8.6mm
 مدت زمان استفاده یکسال
 میزان رطوبت 38% 
بسته بندی  vial-جفتی 
 کشور سازنده کره

  قیمت لنز رنگی و طبی رنگی کلیرویژن سالیانه

 رنگی 159.000T
طبی رنگی   199.000T

 

برای مشاهده محصولات لنز رنگی و طبی رنگی کلیر ویژن کلیک نمایید                                                         

کانال تلگرام دیبالنزمشاوره تلگرام

 


 

 لنزدهب سالیانه | Dahab 

          قیمت لنز دهب

 

 قطر (DIA)  14.8mm
 انحنا (BC)  8.6mm
 مدت زمان استفاده یک ساله 
 میزان رطوبت 38% 
بسته بندی  vial-جفتی 
 کشور سازنده کره

  قیمت لنز دهب سالیانه

 رنگی  349.000T
طبی رنگی   349.000T

 

برای مشاهده محصولات لنز دهب کلیک نمایید                                                         

کانال تلگرام دیبالنزمشاوره تلگرام

 


 

 لنزماکسیما سالیانه | Maxima 

          قیمت لنزماکسیما سالیانه

 

 قطر (DIA)  14.0mm
 انحنا (BC)  8.6mm
 مدت زمان استفاده یک ساله 
 میزان رطوبت 38% 
بسته بندی  vial-جفتی 
 کشور سازنده انگلیس

  قیمت لنز ماکسیما  سالیانه

 رنگی  199.000T
طبی رنگی   199.000T

 

برای مشاهده محصولات لنز ماکسیما کلیک نمایید                                                         

کانال تلگرام دیبالنزمشاوره تلگرام

 


 

 لنز ماکسیما فصلی | Maxima 

          قیمت لنزماکسیما فصلی

 

 قطر (DIA)  14.2mm
 انحنا (BC)  8.6mm
 مدت زمان استفاده یک ساله 
 میزان رطوبت 43% 
بسته بندی  Blister-جفتی 
 کشور سازنده انگلیس

  قیمت لنز ماکسیما فصلی 

 رنگی  139.000T
طبی رنگی   149.000T

 

برای مشاهده محصولات لنز ماکسیما کلیک نمایید                                                         

کانال تلگرام دیبالنزمشاوره تلگرام

 


---

  لنز آناستازیا ادیکت | Anesthesia addict

          قیمت لنز آناستازیا

 

 قطر (DIA)  14.2mm
 انحنا (BC)  8.6mm
 مدت زمان استفاده سه ماه
 میزان رطوبت 38% 
بسته بندی  Blister-جفتی 
 کشور سازنده کره 

  قیمت لنز آناستازیا ادیکت

 رنگی  399.000T
طبی رنگی   399.000T

 

برای مشاهده محصولات لنز آناستازیا ادیکت کلیک نمایید                                                         

کانال تلگرام دیبالنزمشاوره تلگرام


---

  لنز آناستازیا آمریکا | Anesthesia USA

          قیمت لنز آناستازیا آمریکا

 

 قطر (DIA)  14.2mm
 انحنا (BC)  8.6mm
 مدت زمان استفاده سه ماه
 میزان رطوبت 38% 
بسته بندی  Blister-جفتی 
 کشور سازنده کره 

  قیمت لنز آناستازیا آمریکا

 رنگی  399.000T
طبی رنگی   399.000T

 

برای مشاهده محصولات لنز آناستازیا آمریکا کلیک نمایید                                                         

کانال تلگرام دیبالنزمشاوره تلگرام


---

  لنز آناستازیا انستتیک | Anesthesia anesthetic

          قیمت لنز آناستازیا

 

 قطر (DIA)  14.2mm
 انحنا (BC)  8.6mm
 مدت زمان استفاده سه ماه
 میزان رطوبت 38% 
بسته بندی  Blister-جفتی 
 کشور سازنده کره 

قیمت لنز آناستازیا انستتیک

 رنگی  399.000T
طبی رنگی   399.000T

 

برای مشاهده محصولات لنز آناستازیا انستتیک کلیک نمایید                                                         

کانال تلگرام دیبالنزمشاوره تلگرام


---

  لنز سولکو سالیانه| Soleko solitaire

          قیمت لنز سولکو سالیانه

 

 قطر (DIA)  14.0mm
 انحنا (BC)  8.6mm
 مدت زمان استفاده یکسال
 میزان رطوبت 38% 
بسته بندی  Vial-جفتی 
 کشور سازنده ایتالیا

  قیمت لنز سولکو سالیانه

 رنگی  289.000T
طبی رنگی   309.000T

 

برای مشاهده محصولات لنز سولکو سالیانه کلیک نمایید                                                         

کانال تلگرام دیبالنزمشاوره تلگرام


  لنز سولکو فصلی Soleko solitaire

          قیمت لنز سولکو فصلی

 

 قطر (DIA)  14.2mm
 انحنا (BC)  8.6mm
 مدت زمان استفاده سه ماه
 میزان رطوبت 43% 
بسته بندی  Blister-جفتی 
 کشور سازنده ایتالیا

  قیمت لنز سولکو فصلی

 رنگی  179.000T
طبی رنگی   189.000T

 

برای مشاهده محصولات لنز سولکو فصلی کلیک نمایید                                                         

کانال تلگرام دیبالنزمشاوره تلگرام  لنز فرشلوک FreshLook

          قیمت لنز فرشلوک

 

 قطر (DIA)  14.5mm
 انحنا (BC)  8.6mm
 مدت زمان استفاده سه ماه
 میزان رطوبت 48% 
بسته بندی  Blister-جفتی 
 کشور سازنده آمریکا

  قیمت لنز فرشلوک

 رنگی  119.000T
طبی رنگی   144.000T

 

برای مشاهده محصولات لنز فرشلوک کلیک نمایید                                                         

کانال تلگرام دیبالنزمشاوره تلگرام


  لنز مارشال | Marshal

          

قیمت لنز مارشال

 قطر (DIA)  14.0mm
 انحنا (BC)  8.6mm
 مدت زمان استفاده یکسال
 میزان رطوبت 38% 
بسته بندی  Blister-جفتی 
 کشور سازنده ایتالیا

  قیمت لنز مارشال 

 رنگی  189.000T
طبی رنگی   199.000T

 

برای مشاهده محصولات لنز مارشال کلیک نمایید                                                         

کانال تلگرام دیبالنزمشاوره تلگرام


  لنز رنگی بوش اند لامب | Bausch+Lomb

          قیمت لنز بوش اند لامب

 

 قطر (DIA)  14.0mm
 انحنا (BC)  8.7mm
 مدت زمان استفاده سه ماه
 میزان رطوبت 38% 
بسته بندی  Blister-جفتی 
 کشور سازنده آمریکا

  قیمت لنزرنگی بوش اند لامب

 رنگی  169.000T
طبی رنگی   169.000T

 

برای مشاهده محصولات لنز رنگی بوش اند لامب کلیک نمایید                                                         

کانال تلگرام دیبالنزمشاوره تلگرام


  لنز رنگی ایر اپتیکس | Air optix colors

          قیمت لنز رنگی ایر اپنیکس

 

 قطر (DIA)  14.2mm
 انحنا (BC)  8.6mm
 مدت زمان استفاده سه ماه
 میزان رطوبت 33% 
بسته بندی  Blister-جفتی 
 کشور سازنده آمریکا

  قیمت لنز رنگی ایر اپتیکس

 رنگی  199.000T
طبی رنگی   199.000T

 

برای مشاهده محصولات لنز رنگی ایر اپتیکس کلیک نمایید                                                         

کانال تلگرام دیبالنزمشاوره تلگرام


  لنز لومینوس | Luminous 

قیمت لنز لومینوس | luminous          
 قطر (DIA)  14.3mm
 انحنا (BC)  8.6mm
 مدت زمان استفاده یکسال
 میزان رطوبت 38% 
بسته بندی  Vial-جفتی 
 کشور سازنده کره

  قیمت لنز لومینوس

 رنگی  349.000T
طبی رنگی   369.000T

 

برای مشاهده محصولات لنز لومینوس کلیک نمایید                                                         

کانال تلگرام دیبالنزمشاوره تلگرام


 


 
Product added to wishlist